בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   שיעור יסוד - ביקורת הדת בכתבי פרויד   24/06/2019  09:00  28/07/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות