בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   מועד א : 06/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30.1.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 25/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.3.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות