בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט   מועד א : 10/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 3.2.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 12.3.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות