בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   מועד א : 29/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22.1.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 10/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 3.3.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות