בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   18/06/2019  09:00  21/07/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות