בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   שיעור יסוד - חיי המעש: פילוסופית הפעולה של חנה ארנדט   מועד א : 01/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24.6.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 06/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30.7.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות