בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   שיעור יסוד - פרקים באסתטיקה הודית   מועד א : 02/09/2019 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות