בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   שיעור יסוד - לייבניץ: בין מטאפיסיקה לאתיקה   מועד א : 03/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27.1.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 13/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 6.3.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות