בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   ק"מ: דקארט   14/07/2019  13:00     

בהצלחה בבחינות