בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   ק"מ: דקארט   מועד א : 13/02/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג. אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות