בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   07/07/2019  13:00  08/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות