בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לפילוסופיה פוליטית   16/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות