בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לפילוסופיה של הדת   10/07/2019  09:00  16/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות