בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לפילוסופיה של השפה   30/06/2019  13:00  05/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות