בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   Qumran: The religious and social thought   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות