בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   Qumran: The place, the people and the Law and structure   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות