בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בא   עבודה סמינריונית   האדם והטבע: עיון בפילוסופיה של א.ד. גורדון   22/09/2019  09:00     

בהצלחה בבחינות