בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה סמינריונית   חוויה, מיסטיקה ופרשנות: פילון מאלכסנדריה (ב')   22/09/2019  09:00     

בהצלחה בבחינות