בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה סמינריונית   אדיקות דתית במסווה פילוסופי: פילון מאלכסנדריה (א')   05/05/2019  09:00     

בהצלחה בבחינות