בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   שפינוזה על דת, אמונה תפילה וגאולה   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה לאתר המודל של הקורס


בהצלחה בבחינות