בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   סוגיות נבחרות בנושא הגט והגירושין ביהדות   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות