בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינת בית   עיון מתקדם במורה הנבוכים   מועד א : 12/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 05.02.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 10/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 03.03.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות