בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו   08/07/2019  13:00  12/08/2019  13:00 

בהצלחה בבחינות