בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   משנה ומדרש, הלכה ואגדה: ת"נ למבוא למחשבת חז"ל   מועד א : 20/06/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 25/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22.07.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות