בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב   מועד א : 23/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16.07.2019 בשעה 09:00

מועד ב : 22/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.08.2019 בשעה 09:00


בהצלחה בבחינות