בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית   מועד א : 30/06/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 01.08.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות