בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה לאתר המודל של הקורס


בהצלחה בבחינות