בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לתורת הסוד   27/01/2019  13:00  25/02/2019  13:00 

בהצלחה בבחינות