בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים   21/06/2019  09:00  28/07/2019  13:00 

בהצלחה בבחינות