בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה סמינריונית   דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות          

בהצלחה בבחינות