בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בא   בחינת בית   מבוא לארמית גלילית   מועד א : 25/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.07.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 22/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.08.2019 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות