בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בא   בחינה   הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית   17/07/2019  13:00  14/08/2019  13:00 

בהצלחה בבחינות