בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת   15/01/2019  09:00  12/02/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות