בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא   04/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות