בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה אמריקאית   מבוא למקרא (ב): המחקר לזרמיו   24/06/2019  09:00  29/07/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות