בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה אמריקאית   מבוא למקרא (א): הספרות לסוגותיה   21/01/2019  13:00  18/02/2019  13:00 

בהצלחה בבחינות