בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות   24/06/2019  09:00  05/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות