בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   24/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות