בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש **   מועד א : 05/07/2018 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 9.7.18 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

מועד ב : 05/08/2018 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 9.8.18 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות