בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לתורת התרגום   11/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות