בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינת בית   שירה ותקווה   מועד א : 24/06/2018 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 28.6.18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 26/07/2018 בשעה : 09:00 ; להחזרה עד ה- 30.7.18 בשעה 13:00 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות