בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים**   02/07/2018  13:00  03/08/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות