בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   בחינה   מבוא לתורת הספרות   31/01/2018  13:00  18/03/2018  16:00 

בהצלחה בבחינות