בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   'יהודים-ערבים' בעת החדשה: לשון, היסטוריה ופוליטיקה של זהויות   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 13/03/2018 בשעה 13:00 , אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות