בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   יהודים, ערבים, אדומים ושומרונים בתקופות החשמונאית והרומית   03/07/2018  09:00  01/08/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות