בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   'עדות המזרח': מיישוב למדינה   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 24/06/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות