בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   עולמות יהודים בין כורש למוחמד   מועד א : יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 15/07/2018 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות