בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   העיר והקהילה בספרד   מועד א : יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 1.7.2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות