בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   אוונגרד יהודי בעידן מחולן- מי"ל פרץ לז'ורז' פרק   מועד א : הגשה עד 14/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות