בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב   מועד א : הגשה עד 22/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות